LT Broadcast

LTE Broadcast hizmeti belirli bir alana sunduğu içeriğin iletilmesini sağlayacak yeni teknolojidir. mobil genişbant hizmeti ile bu alan içerisinde bulunan sınırsız sayıdaki kişiye aynı anda aynı içeriğin yüksek kalitede iletilmesine imkan vermektedir.

LTE Broadcast projeleri kapsamında aktif sistemlerin kurulumu, mühendislik hizmetleri ile servis aktarması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.