Lojistik Depo Hizmetleri

ÜÇER TELEKOM, proje bazlı çalışmalarda müşteriye ait tüm ekipmanların takibi, stoklanması ve sevk işlemlerini depo yönetim sistemleri ile gerçekleştirmektedir.

  • Depo Yönetimi
  • Malzeme Yönetimi ve Kontrolü
  • Stok Takibi
  • Sevkiyat ve Takipleri
  • Ambalajlama
  • Raporlama
  • Projelerle koordineli çalışma